14/04/1626, 11

14/04/1626, 11

11 Z.Exc. laat mededeling doen over een brief van Pallache d.d. Brussel 8 april waarin deze schrijft dat de Infanta over de vrijlating van de gevangenen een besluit heeft genomen dat hem tevreden stelt.