14/04/1626, 2

14/04/1626, 2

2 Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen verzoekt om een schuldbrief voor het bedrag waar hij bij de afrekening nog recht op heeft.
HHM vragen advies aan de RvS.