14/04/1626, 9

14/04/1626, 9

9 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat de provincies gemaand moeten worden tot het opbrengen van hun consenten in de 200.000 gld. voor de tweede Engelse vloot aangezien de Admiraliteiten niet aan de uitrusting beginnen zonder enige subsidie.
Besloten wordt de provincies dit nogmaals nadrukkelijk via een schrijven onder de aandacht te brengen.