15/04/1626, 1

15/04/1626, 1

1 De Admiraliteit te Dokkum nomineert Anneus Veltdriel en Franciscus Heermans voor de opvolging van Hero Pieters die om zijn hoge leeftijd resigneert als controleur van de konvooien en licenten te Groningen.
HHM kiezen Veltdriel die daartoe de eed heeft afgelegd.