15/04/1626, 7

15/04/1626, 7

7 Ontvangen is een schrijven d.d. Arnhem 20 sept. 1625 van Kanselier en raden van Gelre en Zutphen waarin het verzoek van Hubert Peijl wordt aanbevolen. Hij wenst betaling van circa 900 rijksdaalder die tijdens de belegering van Gulik [J├╝lich] uit zijn huis zijn gehaald.
De RvS wordt om advies gevraagd.