15/04/1626, 8

15/04/1626, 8

8 Hertog August van Saksen, Engeren en Westfalen schrijft d.d. Ratzeburg 8 maart in reactie op hetgeen HHM hem ten gunste van Herman Bartholomeus uit Groningen hebben geschreven.
Aan betrokkene zal mededeling worden gedaan.