15/04/1626, 10

15/04/1626, 10

10 Gronestein krijgt van de RvS per ordonnantie op Doublet betaling van 500 à 600 gld. in mindering van de kosten van het onderhoud van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos.