15/04/1626, 12

15/04/1626, 12

12 Mibassen schrijft d.d. Calais 3 april met berichten die aan Z.Exc. zullen worden meegedeeld.