15/04/1626, 9

15/04/1626, 9

9 Net als gisteren is het punt van de rijksdaalders aangeroerd zonder dat dit tot een definitief besluit heeft geleid.
Aangevoerd wordt dat enkele steden weer beginnen met het slaan van rijksmunten en dat ook te Huissen onder andere daalders worden geslagen in de vorm van Albertusdaalders, maar dan eenderde deel minder in waarde.
HHM hebben de ontboden generaals van de Munt gelast dit te onderzoeken.