16/04/1626, 2

16/04/1626, 2

2 De volmachten van Westergo schrijven d.d. Leeuwarden 31 maart in antwoord op het schrijven van HHM van 24 maart dat zij de andere leden van de provincie niet hebben kunnen overreden tot het aanvaarden van de resolutie die HHM op 28 okt. 1625 op de vergaring van de middelen ten behoeve van de oorlogvoering hebben genomen. Zij verzoeken HHM erop toe te zien dat de resolutie door de vier leden van de provincie ten uitvoer wordt gebracht.
Aangezien in een eerder stadium is besloten de eerder voor deze zaak gecommitteerde heren opnieuw naar Friesland te sturen en de gedeputeerden van Holland bekendmaken dat zij Brouchoven hebben overreed na afwikkeling van zijn zaken te volgen, gaat de brief naar de RvS om te vernemen of er nog meer gedaan kan worden.