16/04/1626, 1

16/04/1626, 1

1 In een reactie van 23 maart op de resolutie van 13 maart inzake de door Holland verzochte berekening van rente-op-rente en makelaardijgelden meent de Generaliteitsrekenkamer dat de aanspraken van de provincie ongefundeerd zijn, maar dat men om redenen van staat de makelaardijgelden zou kunnen toestaan.
Holland wenst het advies nader te bestuderen.