16/04/1626, 13

16/04/1626, 13

13 Z.Exc. heeft laten weten dat Joachimi heeft geschreven over de wens van de Engelse koning hier te lande ruiters te lichten.
Z.Exc. moet dit beleefd afwijzen met de suggestie dat de koning beter en net als HHM de ruiters in Duitsland kan lichten, vanwaar ook scheepstransport mogelijk is.