16/04/1626, 14

16/04/1626, 14

14 De prinses van Portugal heeft te kennen gegeven dat zij in haar huidige omstandigheden aflossing wil van de haar door Holland betaalde rente van 2.500 gld. per jaar. De rente werd betaald op grond van de resolutie van HHM d.d. 19 aug. 1609 ter vergemakkelijking van de verdeling van de nalatenschap van haar vader en ter voldoening van haar rechten op de domeinen van Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. De rente bedroeg eerst 3.500 gld. en is in november 1613 op haar verzoek door een aflossing van 20.000 gld. teruggebracht tot het huidige bedrag van 2.500 gld.
Doublet wordt bij deze gelast het kapitaal van 50.000 gld. met assistentie en krediet van de heren van Holland te vergaren en aan de prinses op ordonnantie en onder kwitantie uit te betalen. Zolang de 2.500 gld. rente op de staat van oorlog ten laste van Holland wordt gelaten zal dit bedrag vanaf nu door Holland aan de ontvanger-generaal worden betaald, ter leniging van de rente die op de geleende 50.000 gld. betaald moet worden.