16/04/1626, 5

16/04/1626, 5

5 Willem Adriaenssen Molenaer verzoekt magere ossen, koeien en ander vee te mogen uitvoeren ter vetweiding op zijn landerijen in het Land van Altena.
De RvS wordt om advies gevraagd.