16/04/1626, 6

16/04/1626, 6

6 Naar aanleiding van het op 10 april ingediende verzoek van Van der Elst adviseert de RvS d.d. 14 april hem nog een jaar het traktement van 100 gld. per maand te geven.
HHM verlengen het traktement voorlopig met twee maanden.