16/04/1626, 8

16/04/1626, 8

8 In reactie op een brief van Marinus Hollaer d.d. 10 april zal aan de Admiraliteitscolleges worden geschreven hun schepen naar de kust te sturen. De Admiraliteit te Amsterdam moet daarenboven Evert Anthonissen , die zijn wacht heeft verlaten, op passende wijze te straffen.