17/04/1626, 3

17/04/1626, 3

3 Naar aanleiding van het op 14 april ingediende rekest van Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen adviseert de RvS d.d. 15 april dat de betaling van twee derde van zijn afrekening vanwege de toestand van het land niet door middel van een schuldbewijs kan geschieden, maar dat daartoe de contributies van Gulik [J├╝lich] benut zouden moeten worden. Hij heeft namelijk wel zijn commissie van HHM gekregen, maar is in dienst geweest van de Brandenburgse keurvorst. Niet alleen deze suppliant, maar het land in het algemeen zal gediend zijn met de executie van de contributies.
HHM nemen het advies over en zullen met de RvS spreken over de uitvoering van de executie.