18/04/1626, 2

18/04/1626, 2

2 Commies-generaal Henrick van Eck vraagt in zijn brief of de boeren hun in veiligheid gebracht koren licentvrij mogen ophalen en ook of zij hun vee uit de Veluwe ter weiding onder waarborg naar het graafschap Zutphen mogen brengen.
De RvS wordt om advies gevraagd.