18/04/1626, 8

18/04/1626, 8

8 Aangevoerd wordt dat Hasselt een besluit van HHM verzoekt op de twee door hem aan hun gecommitteerden voorgelegde punten. Ook zou duidelijkheid moeten komen in hetgeen zich tussen hem en de ambassadeur afspeelt.
Er wordt nog geen besluit genomen.