18/04/1626, 9

18/04/1626, 9

9 De RvS heeft 16 april een advies opgesteld over de op 6 april ontvangen brief van de stadhouder en raden in Kleef. Aan het plakkaat van retorsie moet strikt de hand worden gehouden, ten aanzien van ingezetenen van zowel neutrale als deze landen. De brief moet ter hand gesteld worden van kapitein Alendorp die het bevel voert over de Schenkenschans ['s-Gravenwaard].
HHM besluiten conform het advies en machtigen de RvS de commandant te horen over de tegen het plakkaat gepleegde vergrijpen om daarover te beslissen naar eigen goeddunken.