18/04/1626, 4

18/04/1626, 4

4 De landgraaf van Hessen verzoekt betaling van de ritmeesters- en kapiteinsgage die tijdens zijn absentie is vervallen.
De RvS moet advies uitbrengen.