20/04/1626, 1

20/04/1626, 1

1 Mr. Willem Boreel, advocaat-fiscaal van de VOC, compareert en verzoekt HHM een tijdstip vast te stellen voor overleg met gedeputeerden van de Heren Zeventien over de te volgen handelwijze als Engeland in strijd met het traktaat de handel op Bantam initieert.
Ook vraagt hij HHM goed te keuren dat de VOC met de Admiraliteiten in afrekening treedt.
Ten derde verzoekt hij de Compagnie te ontheffen van het defroyement van de Perzische ambassadeur of aan te geven waar zij de kosten kunnen terugvorderen.
HHM zullen aanstaande vrijdag de gedeputeerden horen over het eerste en tweede punt; het derde punt zal nader met Boreel worden besproken.