20/04/1626, 2

20/04/1626, 2

2 Inthema compareert en overhandigt een schrijven van de volmachten van de steden d.d. Leeuwarden 5/15 waarin HHM wordt verzocht de executie op te schorten dan wel de steden te ontlasten van de corporagelden of hun het derde deel van de middelen te laten. De steden hebben onderling afgesproken de executie niet toe te laten.
HHM zullen hierover morgen met Z.Exc. en de RvS in beraad treden.