20/04/1626, 3

20/04/1626, 3

3 In een remonstrantie van Dudley Carleton en ook in een rekest van de officiers van de vier nieuwe Engelse regimenten wordt HHM verzocht soldij te doen verstrekken.
Ook dit punt zal morgen met Z.Exc. en de RvS worden besproken.