21/04/1626, 11

21/04/1626, 11

11 De gecommitteerden in de kwestie Ameland hebben voor de middag verslag uitgebracht en een voorstel gedaan. De heer van Ameland maakt aanspraak op meer dan 24.000 gld. en zijn onderzaten verlangen meer dan 12.000 gld.
HHM besluiten nu, conform het voorstel van hun gecommitteerden, het geld dat in kas is van de 2 gld. per ton bier van de tap gelijkelijk onder heer en ingezetenen te verdelen en daarmee voort te gaan totdat beide partijen elk 12.000 gld. hebben verkregen. Vervolgens zal deze impost voor de duur van tien jaar uitsluitend tot voordeel van de heer van Ameland worden voortgezet tot vergoeding van zijn resterende kosten.