21/04/1626, 4

21/04/1626, 4

4 De ingezetenen van Waalwijk verzoeken ontheven te worden van het hun bij resolutie van 14 jan. opgelegde licent over het bouwmateriaal dat zij voor de wederopbouw van hun huizen nodig hebben.
HHM wijzen het rekest af.