22/04/1626, 1

22/04/1626, 1

1 Het concept van de resolutie ter beslechting van de geschillen tussen de heer van Ameland en zijn onderzaten is gelezen en vastgesteld. 1
Halewyn, Noortwyck, Vosbergen en Schaffer hebben ter vergadering verslag gedaan van hun beraad met de heer van Ameland en met de volmachten van zijn onderzaten over de opnieuw gerezen geschillen inzake de verdeling van de 2.000 gld. die de impost van 2 gld. per ton bier had opgebracht.
Tegen het besluit van HHM d.d. 10 nov. 1625 is door de volmachten bezwaar gemaakt aangezien zij in deze zaak niet waren gehoord. Aangezien verschillende pogingen tot schikking op niets zijn uitgelopen dient opnieuw door HHM te worden beslist en zij doen dat als volgt: de 2.000 gld. in kas van de 2 gld. per ton bier wordt gelijkelijk onder heer en ingezetenen verdeeld en daarmee zal worden voortgegaan totdat beide partijen elk 12.000 Kar.gld. van 40 groten hebben verkregen. Vervolgens zal deze impost voor de duur van tien jaar uitsluitend tot voordeel van Camminga worden voortgezet tot vergoeding van zijn resterende kosten.
Beide partijen dienen de afspraken na te komen. De onderzaten dienen hun heer het nodige respect te betonen en de heer dient de neutraliteit te onderhouden. Daartoe krijgt hij al een geldbedrag van elke ton bier à 4 gld. en duurder, en 7 st. van elke ton goedkoper bier.
Op vergoeding van de kosten van dit tussengeschil kan geen van beide partijen aanspraak maken aangezien die in de bovenvermelde verdeling zijn begrepen.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.