22/04/1626, 8

22/04/1626, 8

8 De Directie van de Levantse Handel verzoekt brieven aan de ambassadeurs te Venetië en consuls in Italië waarmee zij gemachtigd worden 1 gld. per last te korten op de schepen van dit land die de Straat van Gibraltar passeren aangezien de facteurs in Italië dat weigeren te doen.
Zij vragen ook om de aanstelling van een consul in Tripoli die moet voorkomen dat de daar optredende piraten schade toebrengen aan Nederlandse schepen.
De Amsterdamse Admiraliteit wordt om advies gevraagd.