22/04/1626, 9

22/04/1626, 9

9 Lambert Verhaer, agent te Tunis, schrijft d.d. Algiers 27 jan. over de situatie aldaar en over de geringe activiteiten van dr. Pynacker.
Agent Pieter Martenssen Coij stuurt d.d. Algiers 28 jan. een brief van gelijke strekking. tevens verzoekt hij de Directie van de Levantse Handel op te dragen hem via Livorno de voor de dienst bestemde 1.000 realen van achten over te maken.
De Directie van de Levantse Handel wordt om advies gevraagd.