23/04/1626, 1

23/04/1626, 1

1 Burgemeesters, schepenen en raad van Nijmegen schrijven d.d. Nijmegen 6/16 april in antwoord op de brief van HHM van 8 april dat zij de gerechtsbode beslag hebben laten leggen op de goederen en effecten van Gerard van de Voort en dat zijn erfgenamen hebben toegezegd, als de zaak dient, te verschijnen voor de gedelegeerde rechters. De magistraat vertrouwt erop dat de verzonden akte van non-prejuditie niet zal worden geschonden.
De brief zal de gedelegeerde rechters ter hand worden gesteld.