23/04/1626, 7

23/04/1626, 7

7 Het verzoek van Govert Willemsen uit Waalwijk om een paspoort waarop hij magere ossen uit Denemarken ter vetweiding naar de Langstraat kan vervoeren, is afgewezen aangezien de vijand de ingezetenen van dit land geen ossen toestaat.