24/04/1626, 1

24/04/1626, 1

11 Aangevoerd wordt dat men in Frankrijk begint aan te dringen op de toelating van de Franse naast de Engelse ambassadeur tot de RvS .
Joachimi zal aangeschreven worden de hem op 28 maart toegezonden last in deze zaak onmiddellijk uit te voeren. Sommelsdijck moet hetgeen hij over de kwestie verneemt, opnemen met de Engelse ambassadeur in Frankrijk opdat er ook van die kant in Engeland over wordt bericht.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.