24/04/1626, 2

24/04/1626, 2

2 Op verzoek van het stadsbestuur van Enkhuizen zal aan Languerack worden geschreven naarstig te bevorderen dat de in Rouen in beslag genomen kruisharing wordt vrijgegeven. De inbeslagname is gedaan onder voorwendsel dat het aantal haringen per ton niet elfhonderd, maar slechts acht- à negenhonderd bedroeg.