24/04/1626, 3

24/04/1626, 3

3 Na te zijn ingehaald door twee gedeputeerden heeft de prins van Portugal zijn afscheid genomen onder dankzegging voor de hem bewezen eer en vriendschap.
HHM bedanken de prins, wensen hem een goede reis en verklaren dat zijn verblijf anderszins hun aangenaam zou zijn geweest. Noortwyck en Boetzeler zijn afgevaardigd om hun opwachting te maken ten huize van de prins.