24/04/1626, 5

24/04/1626, 5

5 De volmachten van Ameland verzoeken, naast de hun bij resolutie van 22 april toegestane 12.000 gld. uit de 2 gld. op een ton bier, nog een heffing te mogen doen ter betaling van hun schulden.
Na de heer van Ameland hierover te hebben gehoord laten HHM op het rekest apostilleren dat deze in een dergelijke belasting wil toestemmen tot een bedrag van maximaal 6.000 gld. mits de gemeente is gehoord en zich daartoe bereid heeft verklaard.
De volmachten dienen zich voor dit punt - dat HHM bij deze bij hem aanbevelen - tot hun heer te wenden. Het besluit van 22 april blijft echter in zijn geheel onverminderd van kracht.