24/04/1626, 12

24/04/1626, 12

121 Schagen en Rode hebben de declaratie van Van der Nolle, waard van de herberg te Brielle bestudeerd en daarover gerapporteerd. Zij bedraagt 586 gld. 14 st. voor hetgeen de hertog van Buckingham voor zijn vertrek naar Engeland heeft verteerd.
Ordonnantie wordt gedepĂȘcheerd.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.