24/04/1626, 8

24/04/1626, 8

8 Aangezien er gevaar dreigt bij uitstel hebben de gedeputeerden van de stad Emden ter vergadering aangedrongen op een besluit over de punten die zij 21 april te berde hebben gebracht.
HHM zullen hun propositie ter hand stellen van de RvS om daarover, na overleg met Z.Exc., te adviseren. De gedeputeerden van HHM die in Emden zijn geweest zullen worden opgeroepen opdat de zaak in beraad genomen kan worden.
In een door dr. Amama ingeleverde propositie staat dat de graaf van Oost-Friesland bijna met de stenden tot overeenstemming is gekomen. Hij vraagt niet te beslissen over het verzoek van Emden totdat de graaf hier is gearriveerd.
De RvS moet ook hierover, na overleg met Z.Exc., adviseren.