25/04/1626, 2

25/04/1626, 2

2 De RvS adviseert d.d. 23 april op het 18 april ingediende verzoek van de baljuw, eerste en andere hoofdmannen van IJzendijke de reeds zonder consent van HHM geheven imposten te erkennen en aan hen opnieuw het octrooi te gunnen voor dezelfde species gedurende zes jaar. Wel moeten zij zich verantwoorden tegenover de gevolmachtigden die naar IJzendijke worden gestuurd voor het vervangen van de magistraat.
HHM besluiten conform het advies en op voorwaarde dat men voortaan geen imposten heft zonder voorafgaande toestemming van HHM.