25/04/1626, 1

25/04/1626, 1

1 De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit te Rotterdam berichten d.d. Rotterdam 23 april dat zij vanwege de grote hoeveelheid zaken willen overgaan tot de nominatie van twee personen voor het fiscaalschap. Het lijkt hun onwaarschijnlijk dat Berck in dit ambt terugkeert. De nieuw te benoemen fiscaal zou, naar het voorbeeld van de overige Admiraliteitscolleges, uitsluitend als advocaat en niet ook als raad moeten optreden. Tevens denken zij dat HHM niet bedoelen dat nog langer gewacht moet worden met de vervanging van de overleden equipagemeester.
HHM zullen terugschrijven dat zij het dienstig achten beide benoemingen op te schorten tot na de beƫindiging van het werk van de gedelegeerde rechters.