25/04/1626, 10

25/04/1626, 10

10 Dr. Amama heeft een kopie verzocht van de door de gedeputeerden van Emden ingediende propositie. Laatstgenoemden hebben daartegen geen bezwaar mits zij ook een afschrift ontvangen van hetgeen Amama heeft opgesteld.
Beide partijen zullen de gevraagde afschriften krijgen.