25/04/1626, 11

25/04/1626, 11

11 Het verzoek van kolonel Haulterive om vergoeding van 1.000 gld. is opnieuw gelezen. Het bedrag was hem nagezonden naar Breda, maar werd onderweg door de vijand buitgemaakt.
Een beslissing wordt uitgesteld omdat de gedeputeerden van Holland het rekest ter bestudering hebben meegenomen.