25/04/1626, 15

25/04/1626, 15

15 Na beraad met Z.Exc. en de RvS over de betaling van de vier Engelse regimenten is besloten dat Doublet zal proberen in 's- Gravenhage of Amsterdam kooplieden te bewegen op de Engelse juwelen en op het krediet van HHM een bedrag van 50.000 à 60.000 gld. te verstrekken. Indien hij daartoe niemand bereid vindt, moet hij zich wenden tot de bij het subsidie uit Venetië betrokken contractanten die hij dat subsidie in onderpand mag geven.