25/04/1626, 16

25/04/1626, 16

16 Samuel Jacobs van der Veer verzoekt om vrijgave van zijn schip en bederfelijke goederen. Het door Duinkerkers buitgemaakte schip is hun vervolgens door een Amsterdams oorlogsschip weer met geweld afgenomen.
Het verzoek gaat naar de Amsterdamse Admiraliteit die de bederfelijke goederen tegen cautie moet vrijgeven, nisi causam.