25/04/1626, 4

25/04/1626, 4

4 Over een ingeleverde lijst van personen uit Brabant die naar Noord-Holland zijn gegaan om daar magere ossen op te kopen en naar Brabant te vervoeren, wordt de RvS advies gevraagd.