25/04/1626, 5

25/04/1626, 5

5 Het advies van de RvS d.d. 24 april over het op 4 april ingediende verzoek van kapitein Andries Stuart luidt dat op een vergoeding van zijn oude vorderingen nu niet ingegaan kan worden.
HHM besluiten conform het advies.