25/04/1626, 8

25/04/1626, 8

8 De gedeputeerden van Holland hebben een afschrift verzocht van de eerder genomen resoluties op het verzoek van Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen om betaling van twee derde van zijn afrekening à 13.000 gld.