27/04/1626, 2

27/04/1626, 2

2 1 Joachimi schrijft d.d. Londen 8 april zich af te vragen of het niet beter is de bedoelingen van HHM met de zetel van de Engelse ambassadeur in de RvS eerst in 's- Gravenhage kenbaar te maken.
Hem zal geantwoord worden dat HHM het beter vinden dat de kwestie in Engeland bekend wordt gemaakt en dat hij dat dus te doen heeft.
Joachimi deelt ook mee dat de schepen van de Engelse vloot gereed zijn en dat men wacht op die van HHM.
De Admiraliteitscolleges zal worden geschreven met de equipage haast te maken en te berichten hoe ver zij daar mee zijn.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.