27/04/1626, 7

27/04/1626, 7

7 Op het 31 maart door Ludolph van Lintzenich ingediende verzoek adviseert de RvS 8 april dat hij voorlopig voor de tijd van een half jaar in dienst genomen kan worden als commies-generaal van de konvooien en licenten in de kwartieren van de Rijn, Maas en Waal. Zonder verdere kosten voor het land mag hij de derde penning genieten van door hem ontdekt bedrog.
HHM stellen de beslissing uit.