27/04/1626, 11

27/04/1626, 11

11 De gedeputeerden van Zeeland melden dat Marinus Hollaerhet wenselijk acht enkele kleine jachten die ook geroeid kunnen worden op de kust te hebben.
Dit zal meegedeeld worden aan Z.Exc.