27/04/1626, 12

27/04/1626, 12

12 David Pallache overhandigt in de vergadering een akte van Jan de Kesseler, raad van de koning van Spanje en hoofdintendant van zijn gevangenen, waarin hij zegt met een door HHM en Z.Exc. af te vaardigen persoon op een neutrale plaats te willen onderhandelen over het rantsoen van de gevangenen. Hij stelt Middelburg in Vlaanderen voor.
Dit zal worden meegedeeld aan Z.Exc.